حالا چرا انقدر فرانسه مورد حمله قرار میگیره؟ به خاطر نزدیکی‌به قاره آفریقاست یا چیز‌دیگه