با خودم‌میگفتم پنجاه سال دیگه عمر کنم میشم هشتاد ساله بستمه...این طفلی کلا پنجاه و‌هشت سالش بود