با رفیقم تو ترکیه‌حرف میزدیم میگفت نه خبری نیست یهو‌صدای آژیر و‌داد و‌هوار و‌جیغ و‌داد و‌ تیراندازی اومد

2015-2016 Mokum.place