همه نقاط زیارتی و‌ سیاحتی و‌ تفریحی ایرانی‌ها یکی‌یکی داره به فنا میره ، چهار روز دیگه فقط پارک آب و‌ آتش میمونه که اونم تفکیک جنسیتی میشه