در مورد یکی‌از بحثهای اخیر تایم‌لاین اطلاعات زیادی دارم که متاسفانه قابل بیان نیست ولی‌ مطالبی که بیان میشه تقریبا۵۰-۵۰ درست و غلطه