رفتیم برای نگهبان ساختمون گوشی بگیریم، تبلیغات هووآوی رو تو بازار موبایل دیده میگه هر چی‌گرفتیم بگیریم فقط از اینا نگیریم آشغالیه