واسه یه پیج تبلیغاتی ملتو فالو‌میکردم! دایرکت زده مگه ننوشتم فالو ممنوع چرا فالو‌کردید ؟چیکار دارید؟ کم مونده بود بگه فالو‌کردی باید عقد کنی