من نهایت پنجاه درصد ترکی آذری ، بیست درصد هم ترکی استامبولی متوجه میشم ولی از آهنگهاشون بیشتر از فارسی‌ خوشم میاد