User avatar

وقتی که یک بچه بیمار یا معلول می‌بینم چنان اندوهی می‌ریزه تو قلبم که نفسم بالا نمیاد، چه فرشته‌های زیبایی که تا می‌بیننت لبخند میزنن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10