اینم فید اول من :))))) گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود؟ ... گفتا به بوسه ی شکرینش جوان کنند
رزرو زرافه ای ‎· SaeedTheGiraffe ?
اون رو زدی #اولین_فید بعد این رو زدی #فید_اول ؟ :)) ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
یادم رفته بود :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
#فید_اول ‎- You (edit | delete) ‎· SaeedTheGiraffe ?
چرا تگ های من رو قبول نمی کنه پدرسگ؟ ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
نیتت خرابه لابد دادا :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?