چه همه پرایوتن :))) من کلی ساب کردم امیدوارم اینجا فرفر دوم ما بشه، یه چی تو مایه های ارض موعود که بعد از آوارگی بهش رسیدیم :))))) آخیییییییییییییییییییییییش صدتا کاراکتر مزخرف محدودم نمیکنه:دی
اینم مثلا رزرو زرافه ای:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?