اگه میرفتن با فرفر صحبت میکردن فیدامونم میاوردن اینجا واقعا دیگه از زندگی مجازی چیزی نمیخواستم :(
فرفر یا فیس بوک؟؟؟ ‎· جولیا پندلتون
من فیس بوکو به رسمیت نمیشناسم :))) همون فرفر خودمون با اون کچله که همه فحشش دادن وقتی خبر بستنشو داد ‎· SaeedTheGiraffe ?