قشنگ حس خونه عوض کردن تو غربت رو داره برام اینجا، مثل خونه مون تو ایران نیست ولی چون یه حداقلاییو داره آدم میتونه شب سرشو بذاره بخوابه :))) اینتر میزنم فید و کامنت پست میشن، اصن یه وضعی راضیم :))))
اصن به فیدای من توجه لازم نمیشه :| بچه های مظلومو نیگا :| ‎· SaeedTheGiraffe ?