راستی استایلی که استاد دلیل درست کرده بودو امتحان کردم، مثل فرفر فارسی میشد بیخیال شدم :)))