اکثر رفقای من نیومدن که :| الان دوان دوانی کی بشم با این اوضاع:| برم فعلا به درس و مخش برسم
از مجمع الجزایر فرفری جزیره ی ما دوسه تا نماینده بیشتر نداره اینجا :| ‎· SaeedTheGiraffe ?