برا اینجا رو هم افتتاح کنم، بریم چایی بریزیم : دافم باش، داف چای به دستم باش، شماره بندیشم یادم رفته لابد شیش یا هفت:دی
fc68f6d24579f67270dbffbe0403abac.jpg
من برم چایی راه بندازم ‎- SaeedTheGiraffe ?
شخم:دی بفرمایین چایی ‎- SaeedTheGiraffe ?
بفرمایین چایی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوبتی هم باشه نوبت چاییه:دی بفرمایین چای ‎- SaeedTheGiraffe ?
رونمایی کردی آخر لامصب؟ ‎- نومیا
من اگه انقده داف بودم فرفر چه غلطی میکردم؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
چایی خوبه آفرین :)) ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
سرد شد وایسا تازه بریزم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
احسنت به سلیقه ات :) ‎- Mamad
پاشو برو برام چایی بیار ‎- shompi
قربانت ممد :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
شومپوز یه بار دیگه متن فید رو بخون :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: حوصله ندارم:))) ‎- shompi
پس منتظر چایی وایسا :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?