ال او ال هم آپدیت جدید داد رفت سیزن جدید، ساوال سه نخطه هم که معلوم نیست کجا غیب شده نیست :| پ.ن : هرچقد توییتر کم حرف بودم اینجا یه بند با خودم حرف میزنم :)))
یادم رفت بگم خاچ تو سر ساوالان :دی ‎· Ashmogh
باور کن تو ذهنم بود بگم جای میرعلی سبزینه خالی این کارو بکنه که به جاش کردی :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?