تعدادمون برای یه سری حرکتای فرفری کمه هنوز :دی
وقتی کامنت اول نمیگیرید حرکت فرفری معنی نداره :دی ‎· Ashmogh
کامنت اول گیری برا فیدای استراتژیکه :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
بقیه ی فیدارو هرچقد خواستی خراب کن :))))) خودش نیمی از فان فرفره:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?