تعدادمون برای یه سری حرکتای فرفری کمه هنوز :دی
وقتی کامنت اول نمیگیرید حرکت فرفری معنی نداره :دی ‎- Ashmogh
کامنت اول گیری برا فیدای استراتژیکه :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
بقیه ی فیدارو هرچقد خواستی خراب کن :))))) خودش نیمی از فان فرفره:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?