آقا جون من برین اوتار بذارین، قیافه هاتونو میبینم حس میکنم دارم آتاری بازی میکنم :)))
چشم :دی ‎- Ashmogh
:)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
شخم ‎- SaeedTheGiraffe ?