آقا جون من برین اوتار بذارین، قیافه هاتونو میبینم حس میکنم دارم آتاری بازی میکنم :)))
چشم :دی ‎· Ashmogh
:)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
شخم ‎· SaeedTheGiraffe ?