منو ول کنین برم :)))
تازه یه سری فرفری جدید میبینم اصن روم نمیشه باهاشون کانکت شم:دی تازه دوان دوانی رو هم استارت نزدم اینجا، خلاصه نمیشه اینجوری :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
شخم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
کجا حالا ! :)) درسات مونده ؟ ‎· Mamad
کجا بری؟! مگه از رو نعش من رد بشی! :دی ‎· همصدا
بِدَو بدَو :)) ‎· homeirav
نه اشاره م به اینه که زیادی اینجام :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?