منو ول کنین برم :)))
تازه یه سری فرفری جدید میبینم اصن روم نمیشه باهاشون کانکت شم:دی تازه دوان دوانی رو هم استارت نزدم اینجا، خلاصه نمیشه اینجوری :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
شخم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
کجا حالا ! :)) درسات مونده ؟ ‎- Mamad
کجا بری؟! مگه از رو نعش من رد بشی! :دی ‎- همصدا
بِدَو بدَو :)) ‎- homeirav
نه اشاره م به اینه که زیادی اینجام :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?