شما یادتون نمیاد فیدای الانم عین فیدای روزای اول فرفرمه :)) از چه لحاظش برا خودم بمونه:دی