سرعت فید دادنتون کمه برم بازی:دی
خجالت آوره ‎· Behzad
راست میگم دیگه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
بازم سرعت کم شد برم بازی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
کجایی سعید سوالدار؟ ‎· Seety
با بچه ها رفته بودیم بیرون استاد سیتی، خیلی فراوان خرسندیم از بازگشت قهرمانانه ت:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
رفیق بازی را بیار اینجا خسته میشی حی میری و میای :) ‎· DArA
خستگی خاصی نداره :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?