سرعت فید دادنتون کمه برم بازی:دی
خجالت آوره ‎- Behzad
راست میگم دیگه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
بازم سرعت کم شد برم بازی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
کجایی سعید سوالدار؟ ‎- Seety
با بچه ها رفته بودیم بیرون استاد سیتی، خیلی فراوان خرسندیم از بازگشت قهرمانانه ت:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
رفیق بازی را بیار اینجا خسته میشی حی میری و میای :) ‎- DArA
خستگی خاصی نداره :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?