میگم اینجا از کجا میشه فهمید بلاک شدی؟:دی
من نمیدونم :) ‎- DArA