من جوونیام خیلی دوست داشتم با انگلیسی زبونای فرفر کانکت شم ها، ولی انقده درگیرو مشغول جمع خودمون بودم هیچ وقت حسش نیومد:دی تو توییتر اندکی با فرانسه زبوناش کانکت شدم که اونم تموم شد:دی
je écris en français pour toi ‎· Hamed
c'est merveilleux, merci :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:) de rien ‎· Hamed