من اصن فالوئر ندارم، بیاین بهم کاربرای شاخ معرفی کنین، اسماعیلی توییتر :)))))
من من :)) ‎· Seety
استاد سیتی شخصا از دوان های قدیمیتم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:)))) ایول، مدارج بالای دوان دوانی رو طی میکنی ... ‎· Mamad
قربانت :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
قربون شما استاد سعيد سوال دار:)) ‎· Seety