من اصن فالوئر ندارم، بیاین بهم کاربرای شاخ معرفی کنین، اسماعیلی توییتر :)))))
من من :)) ‎- Seety
استاد سیتی شخصا از دوان های قدیمیتم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:)))) ایول، مدارج بالای دوان دوانی رو طی میکنی ... ‎- Mamad
قربانت :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
قربون شما استاد سعيد سوال دار:)) ‎- Seety