من فک کنم از بزرگترین ایرادام زیادی پر اشتیاق بودنمه:)))) اگه دوروز دیرتر میومدم جای اینکه از بقیه استقبال کنم ازم استقبال میشد :)))))) ولی خب زندگی رو اینجوری ترجیح میدم خوش میگذره:دی
رزرو زرافه ای ‎· SaeedTheGiraffe ?