جدا فرفر بدون لیتل معنی نداره، کلی صبر کردم تا بیاد، در این زمینه از زحمات وزیر امور خارجه رخساره و رییس شورای امنیت ملی حمیرا تشکر میکنم اسماعیلی اوباما :)))
استثنائا رزرو آنیانی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
لیتل فربد؟ ‎· آویسا
خانوم کوشمولوی درخشش آوفتاوب، اوهومب! ‎· SaeedTheGiraffe ?
:))) ‎· RokhSaare
من هم به نوبه خودم از همه تشکر میکنم :)) ‎· Mamad
شخم برای فرحناز ‎· SaeedTheGiraffe ?