جدا فرفر بدون لیتل معنی نداره، کلی صبر کردم تا بیاد، در این زمینه از زحمات وزیر امور خارجه رخساره و رییس شورای امنیت ملی حمیرا تشکر میکنم اسماعیلی اوباما :)))
استثنائا رزرو آنیانی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
لیتل فربد؟ ‎- آویسا
خانوم کوشمولوی درخشش آوفتاوب، اوهومب! ‎- SaeedTheGiraffe ?
:))) ‎- RokhSaare
من هم به نوبه خودم از همه تشکر میکنم :)) ‎- Mamad
شخم برای فرحناز ‎- SaeedTheGiraffe ?