یه فید نامفهوم بدم، چقده آدم اثر آدما رو خودشو نادیده میگیره، توی یه فضای مجازی که لزوما وجود خارجی نداره چقده دوست آشنا گم کردیم :| دیگه این که فکر کنم خیلی حساس شدم، خیلی خسته شدم، تکرار هم زیاد دارم