شماهم شعرای خودتونو یادتون میره؟
ها شعر نمیگم ک ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
معلومه ! می نویسمشون ‎· Mamad
ممد رو نکرده بودی شعر میگیا، کجا قایمشون میکنی؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?