آهنگای متفاوت محبوبتونو اینجا برام بذارین:دی خودم شروع میکنم تو کامنت اول
شخم شبانه :دی این آهنگ تام جوزنم باحاله :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?