هر از چند قرنی بشینین اول داستان بیژن و منیژه رو بخونین، خیلی خوبه:دی
هم فضاسازی محشر فردوسی، هم ماجرای دافی که براش شب تیره رو چون روز روشن میکنه :دی هروقت هم میخونم دلم میخواد تو این وزن شعر بگم:دی به زرافه چایی ده و دم به دم ... ز حالش بپرس و رهانش ز غم :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?