با اومدن بهرام :دی
Untitddddddled.png
نمنه؟ ‎· bahram13
برو تعدا ساب ها رو دقت کن:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
85 دوست داری؟ :)) ‎· bahram13
دقتت کم شده خلاصه :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
خیلی داغونم دادا :) ‎· bahram13
چی شدی؟ کلا کم پیداییا ‎· SaeedTheGiraffe ?