مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس: نوبتی هم باشه نوبت چیه؟
نوبت چیه؟ ‎· farahnaaz
من ی پرنده ام ؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چای :دی ‎· همصدا
همصدا برنده ی یک شخم شد :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
باور کن تو ذهنم بود قبل از اینکه فید بزنم گفتم شاید حدس اشتباه باشه :)) ‎· farahnaaz
ایشالا دفعه ی بعدی پس :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
بوس؟ بوس نبود؟ :))) ‎· Mamad
همه اش یک شخم؟! :)))) ‎· همصدا
کی به دوان دوان نسوز بوس میده آخه ، هعی هعی هعی :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
همصدا جان سوال خیلی ساده بود بپذیر :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
بعدم فید چندانی نداری که برم شخم بزنم :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
ها باشه، قبوله! :دی ‎· همصدا
شخم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?