مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس: نوبتی هم باشه نوبت چیه؟
نوبت چیه؟ ‎- farahnaaz
من ی پرنده ام ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چای :دی ‎- همصدا
همصدا برنده ی یک شخم شد :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
باور کن تو ذهنم بود قبل از اینکه فید بزنم گفتم شاید حدس اشتباه باشه :)) ‎- farahnaaz
ایشالا دفعه ی بعدی پس :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
بوس؟ بوس نبود؟ :))) ‎- Mamad
همه اش یک شخم؟! :)))) ‎- همصدا
کی به دوان دوان نسوز بوس میده آخه ، هعی هعی هعی :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
همصدا جان سوال خیلی ساده بود بپذیر :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
بعدم فید چندانی نداری که برم شخم بزنم :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
ها باشه، قبوله! :دی ‎- همصدا
شخم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?