چرا به فیدای من وقتی خودم هستم توجه نمیکنین؟ وقتی خودم هستم هیچی لایک و کامنت ندارن، میرم میخوابم فرداش نگاه میکنم کامنت و لایک گرفته :)))) پ.ن برا این فیدم احتمالا فردا باید جواباتونو بگیرم:دی
بخاطر تایم لاین ضعیف اینجاعه ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)))) اسمایلی توجه ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
خیلی رو اعصابه خلاصه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
عه سلام ، ازین ورا :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
من حتی وقتیکه چای میخورم به یادت هستم ‎- pirzad
قربانت پیرزاد :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
خوابت نپره یهویی :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اگه خوابم میبرد که خوب بود، تازه هشت نه صبح خوابم میگیره ‎- SaeedTheGiraffe ?
سعید :))))) چایی بنوش :)) ‎- farahnaaz
راستی لیتل خبر نداری؟؟ یادش بخیر لیتل و رخساره و کافه سارا :| دلم براش تنگ شد ‎- farahnaaz
لیتل که اومده، کم میاد ولی اینجاس، یه فید مخصوصش دادم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
چایی هم باید برم درست کنم خرد خرد وقتشه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
کو کجا چرا من ندیدم پس؟؟ ‎- farahnaaz
شخم زدم ‎- SaeedTheGiraffe ?
توجه ميكنيم ‎- Shiva
چایی از تو سیگار از من :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
احوالت شیوا؟ هرچقدر سیتی حضورش پررنگه شما کمرنگیا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سیگارم نمیکشم :)) مگه این که سیگار برگ کوبا داری که بحث دیگریست:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نه ما فقیر بیچاره ایم وینستون قرمزه ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
لایک و کامنت، فیو حتا ‎- murmurous
سلام گریم هیلد :دی احوالت چطوره؟ زودتر این فیدو میدادم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سلام زرافه چای بدست:دی ‎- murmurous
سلام ملکه ی سپید:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
هی وای من:)) ‎- murmurous
چی شد؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
با چاقو دستم رو بریدم=))))) ‎- murmurous
:)))))))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?