چرا به فیدای من وقتی خودم هستم توجه نمیکنین؟ وقتی خودم هستم هیچی لایک و کامنت ندارن، میرم میخوابم فرداش نگاه میکنم کامنت و لایک گرفته :)))) پ.ن برا این فیدم احتمالا فردا باید جواباتونو بگیرم:دی
بخاطر تایم لاین ضعیف اینجاعه ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)))) اسمایلی توجه ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
خیلی رو اعصابه خلاصه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
عه سلام ، ازین ورا :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
من حتی وقتیکه چای میخورم به یادت هستم ‎· pirzad
قربانت پیرزاد :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
خوابت نپره یهویی :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اگه خوابم میبرد که خوب بود، تازه هشت نه صبح خوابم میگیره ‎· SaeedTheGiraffe ?
سعید :))))) چایی بنوش :)) ‎· farahnaaz
راستی لیتل خبر نداری؟؟ یادش بخیر لیتل و رخساره و کافه سارا :| دلم براش تنگ شد ‎· farahnaaz
لیتل که اومده، کم میاد ولی اینجاس، یه فید مخصوصش دادم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
چایی هم باید برم درست کنم خرد خرد وقتشه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
کو کجا چرا من ندیدم پس؟؟ ‎· farahnaaz
شخم زدم ‎· SaeedTheGiraffe ?
توجه ميكنيم ‎· Shiva
چایی از تو سیگار از من :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
احوالت شیوا؟ هرچقدر سیتی حضورش پررنگه شما کمرنگیا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سیگارم نمیکشم :)) مگه این که سیگار برگ کوبا داری که بحث دیگریست:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه ما فقیر بیچاره ایم وینستون قرمزه ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
لایک و کامنت، فیو حتا ‎· murmurous
سلام گریم هیلد :دی احوالت چطوره؟ زودتر این فیدو میدادم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سلام زرافه چای بدست:دی ‎· murmurous
سلام ملکه ی سپید:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
هی وای من:)) ‎· murmurous
چی شد؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
با چاقو دستم رو بریدم=))))) ‎· murmurous
:)))))))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?