بیا آرش:دی
town_9.png
مورتار مهمتر از ارچرهااا ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
از ترس کمیاب تر شدن لوت از گرونتر به ارزونتر آپ میکنم، وگرنه میدونم اسپلش مهم تره ‎- SaeedTheGiraffe ?
کاپت چرا اینقد پایینه؟ ‎- Boycott
لوت نمیده کاپای بالا ‎- SaeedTheGiraffe ?
چرا بابا من مستر ۳ بودم ۲۰۰ تا میزدم ۱۱۰ جایزه. الان کریستال یکم بازم خوبه ‎- Boycott
رنج ۸۰۰ تا ۹۰۰ لوتش عالیه ‎- mairyland
@l3oyc0tt: کاپ پایین لوت بی دردسر بیشتر داره ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
این رنج برا من بهتر بوده، تان چندی؟ مستر یه ثانیه نگاه نکنی یه تان ده ماکس میاد جارو میکنه میره ‎- SaeedTheGiraffe ?
برای اینکه کمتر اتک سنگین بخوری هر دفعه یکی از ریسورس‌ها رو جمع کن، مثلن دارک رو جمع کن و طلا رو بریز پای دیوار. ‎- mairyland
من از گلد یک پایینتر نمیرم حس میکنم زشته:)) ‎- Boycott
دیگه وقتی پول نباشه آدم به تن فروشی می‌افته ((: ‎- mairyland
@l3oyc0tt من تا 600 هم برای لوت اومدم پایین ، تو خوفی همه چی ماکسی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
من تاون ۹ هستم. خسته‌ی وارم :)) ‎- Boycott
نه بابا من مدت زمان زیادی نیست اومدم تاون نه ولی آره تو مستر شدید میزنن آدم رو ‎- Boycott
تاون ۹ خب اون بالا تو ۱۴۰۰ هم خوب پیدا می‌شه ولی ۱۰ و ۱۱ رو رسمن موندم تو پوست گردو. باید اومد پایین. ‎- mairyland
@l3oyc0tt: ی اسکرینی ، ادرسی چیزی بده ببینیم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
من تو برنز خیلی راحتم، هی میان فقط اتک خالی میزنن کاپ کم کنن، تا بیام تو نقره نیم ساعت شیلد میده دوباره میرم پایین :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mairyland تان 11 های ما ک چند بیلدر بیکارن اصن ناجور ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash انقدر حالگیری شده اونجا که فقط دارم رو تاون ۸ و ۹ و ۱۰یام کار می‌کنم. ‎- mairyland
ما کلنمون ۱۱ نداره و خیلیم بهمون خوش میگذره:)) ‎- Boycott
تان ده هرچی خوره داشتیم تو عذابه، با بدبختی اینفرنو آپ میکنن، منم به همه گفتم بیان رو برنز :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@l3oyc0tt ما 4-5 تا یازده داریم فک کنم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@l3oyc0tt: فقط به عشق ویچ ۳ اومدم تاون ۱۱ ((: ‎- mairyland
@saeedgreen: نه الان لوت خوب شده تو کلن ما یوزرseyd mehdi رو ببین تازه رفته ده ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ویچ سه خیلی خوبه، تو سی سی بهم دادن کل مپو اسکلت میکه :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: منم رو همون ۸۰۰ وایسادم. ‎- mairyland
آره برا همه لوت بهتر شده، انقد تو سایتشون فحش خوردن لوتو بهتر کردن :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen بابا گند زدن به بازی دیگه. لوت نشه گرفت که بازی نمی‌شه کرد.. نوش جونشون اون فشا ((: ‎- mairyland
اصلا نمیارزید ماها که خوره ایم نمیتونستیم آپ کنیم چه برسه به کسایی که تفننی بازی میکردن ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mairyland: دیشب ی تان 11 ما رو با 12 تا ویچ 3، سه کردن ! کینگ و کویین 40 ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@saeedgreen: من تو آپ مشکل نداشتم فقط دیوار ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™