به نظرم کسی دیگه نمونده که ساب کنم، همه ی رفقایی که اومدنی بودنو گرفتم:دی یه سری هم از رفقای رفقا گرفتم، بقیه رو هم که نمیشناسم، ولی این فرفر هنوز خیلی خوبه خراب نشده:دی دیگه این که آهنگ گوش میدم چایی میزنم، آهنگ چی گوش میدین؟ ها ها ها ؟
اینم بگم که بین رفقای رفقا مقام اول رو شومپوز داره:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
این همه پاسخ به سوال فید رو من چجوری مدیریت کنم واقعا ‎· SaeedTheGiraffe ?
به پاسخا جواب نده پر رو میشن اصن ‎· niloofarkhosravi
لوپل تو یه چی بگو خب :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: جایزه منو بده ‎· shompi
چی میخوای جایزه؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نظر خودت چيه:)) ‎· shompi
نظر خاصی ندارم:))) گفتم شاید چیز خاصی مد نظرته:دی @shompi ‎· SaeedTheGiraffe ?