یادش به خیر یه زمانی بازیگرای نسبتا جدید هالیوودو که به نظرم خوشگل بودنو معرفی میکردم در مرحوم فرفر، ایشونم بازیگر نسبتا جدیدی دیگه نیست، ولی خب تو بازیگرای نسبتا جوون ایران ازش خوشم میاد:دی پ.ن ، خیلی گشتم عکس بهتری نیافتم:دی
www_Campec_Ir_Jashnvare_Fajr_209.jpg
یه پنج سالی هم هست که هیچ فیلم ایرانی جدیدی ندیدم ، همینه که یه ذره قدیمیه دیتابیس ذهنم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
تو مکان و فرفر هم هست؟ بریم دوان دوانی ؟ :دی ‎· Dr.RoHo
فکر نکنم، اگه بودن خودم نفر اول در صف دوان دانی بودم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من هم از صورتش خوش میاد, هم دارم فکر میکنم اخیرا چه کاری ازش دیدم. که دوست داشتم ‎· نیالا
آها. داشتم درباره الی رو دوباره میدیدم. ‎· نیالا
من ازش تهران خط آخر با خاک آشنا رو دیدم، همون موقعم خیلی طرفدارش شدم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
درباره ی الی رو هم دیدم، راست میگی، اونجا هم از همه سر بود:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
ایشون اسم نداره؟ ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
رعنا آزادی ور ‎· SaeedTheGiraffe ?
چرا من تا به حال ندیده بودمش؟ ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
کمکاری کردی دادا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?