الان نیم ساعته بیدار شدم، چاییم تموم شه باید بدووم برم فاینال بدم:دی هیچی هم نخوندم :))) ولی درسش سخت نیست استادش عجیبه:دی
one more cup of tea before I go, :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
فعلا خدافظ:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
به سلامت. امتحانت رو خوب بده :) ‎- همصدا
ممنون، خوب بود:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
خوب دادی؟:دی ‎- گیص فرفرون
امتحان راحتی بود، یه سوال ده نمره ایش راجع به بیماری ای بود که پروژه ی ترممو روش نوشته بودم، هلو بود :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
خوش به حالت :دی ‎- گیص فرفرون
قربونت :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
typical Persian, thinking a cup of tea is gonna solve everything. pooof:|:)) ‎- نیالا
چطور بود امتحانت؟ ‎- نیالا
:))))) نوووووووو آی ام نات عه تیپیکال پرشییین گاااای :دی :)))))) خوب بود، راحت بود:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
khob khoda ro shokr. and yes you SOOO are:)))) keep telling yourself that ‎- نیالا
میدونم:دی تازه من خیلی سنتیم:دی موی بلند سیاه ، ابروی کمند و این حرفا هم خوشم میاد تازه :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:)))) ‎- نیالا