چه همه تون استیج میبینین:دی عکدمی خیلی خوب بود که حالا استیج خوب باشه؟:دی
حال میده نظر بدیم :)) ‎- ardvisoor
آکادمی بهتر بود :دی ‎- همصدا
تازه اون بهتر بود:دی ‎- مستانه
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
من انقد آهنگارو بد میخوندن از همون دوره ی عکدمی ازش پرهیز میکنم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
آکادمی حداقل اون هومن رو داشت مثل آدم از موسیقی می فهمید باهاشون کار می کرد خوب میشدن ‎- ardvisoor
یادم نیست کی بود، یه بار یارو برداشت آهنگ هایده رو کشت، دیگه کافی بود برام:دی نمیکنن براشون آهنگ بسازن حداقل دلمون نسوزه آهنگ محبوبمون کشته شد ‎- SaeedTheGiraffe ?
بابا هومن خلعتبری رهبر ارکستر بود قشنگ موسیقی می دونست ‎- ardvisoor
بیکارم:دی ‎- گیص فرفرون
نمیگم موسیقی نمیدونست، میگم محصول نهاییشون خوب نبود @ardvisoor ‎- SaeedTheGiraffe ?
لوپل همین فرفرو نگاه کن :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?