چه همه تون استیج میبینین:دی عکدمی خیلی خوب بود که حالا استیج خوب باشه؟:دی
حال میده نظر بدیم :)) ‎· ardvisoor
آکادمی بهتر بود :دی ‎· همصدا
تازه اون بهتر بود:دی ‎· مستانه
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
من انقد آهنگارو بد میخوندن از همون دوره ی عکدمی ازش پرهیز میکنم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
آکادمی حداقل اون هومن رو داشت مثل آدم از موسیقی می فهمید باهاشون کار می کرد خوب میشدن ‎· ardvisoor
یادم نیست کی بود، یه بار یارو برداشت آهنگ هایده رو کشت، دیگه کافی بود برام:دی نمیکنن براشون آهنگ بسازن حداقل دلمون نسوزه آهنگ محبوبمون کشته شد ‎· SaeedTheGiraffe ?
بابا هومن خلعتبری رهبر ارکستر بود قشنگ موسیقی می دونست ‎· ardvisoor
بیکارم:دی ‎· گیص فرفرون
نمیگم موسیقی نمیدونست، میگم محصول نهاییشون خوب نبود @ardvisoor ‎· SaeedTheGiraffe ?
لوپل همین فرفرو نگاه کن :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?