از خوبیای فرفر اینه که سلبریتیا نمیان :)))
من چی ام پس نکبت؟ ‎· shompi
مثل توییترو میگم :))) بعدم نکبت چیه من مثلا تنها طرفدارتم الان :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: همین من به نیابت از سلبریتیها اینجام دیگه...خالمم هم طرفدارمم هست تو تنها نیستی:))) ‎· shompi
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?