از خوبیای فرفر اینه که سلبریتیا نمیان :)))
من چی ام پس نکبت؟ ‎- shompi
مثل توییترو میگم :))) بعدم نکبت چیه من مثلا تنها طرفدارتم الان :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: همین من به نیابت از سلبریتیها اینجام دیگه...خالمم هم طرفدارمم هست تو تنها نیستی:))) ‎- shompi
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?