همه رفتن لالا؟:دی
نخیرممم دارم بازی میکنم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
منم دارم کارتون میبینم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
Brothers in Arms 3 نصب کن رو گوشی حال میده ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
همین کلش هم زیادی اعتیاد آوره :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
من اینو دارم بازی میکنم کنارشم با سیستم نشستم لوت میزنم :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
منم مشغول لوتم، تان نه داره تموم میشه، توپارو آپ کنم همه رو ماکس کردم :)) بعدش فقط دیوار و دارک ‎- SaeedTheGiraffe ?
تا میتونی کویین آپ کن ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
همون دیگه ، برنامه م همینه، یا دیوار یا کینگ و کویین ‎- SaeedTheGiraffe ?
دیوار و کویین ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
دلم میخواد جفتشونو ماکس کنم قبل تان ده، تا چه شود :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من هم دارم مطالعه می‌کنم ‎- Nima
اگ روزی 10-12 ساعت بازی کنی میتونی روزی 4 تا دیوار بزنی و +20ک دارک ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
حالا دفاع که ماکس شد میرم بالا ببینم چقد دارک توشه ‎- SaeedTheGiraffe ?
بابا من بیشتر دد بیس میزنم روزی 10ک میگیرم ، بچهایی ک حوصله دارن و داخل میرن روزی 40ک هم دارک میگیرن ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
همون دیگه من تو فکرم برم بالا و داخل برم، چون تا یه دوهفته دیگه همه ی کارگرام بیکار میشن ‎- SaeedTheGiraffe ?
مث من ی کارگر بیکار بزار فقط برای دیوار ، البته کلن ما کاپ بالا نداره خبر ندارم ما هم گدای لوت کاپ پایینیم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
کارگر بیکار میبینم رو اعصابمه :))) حالا آخر تان کلی بیکار خواهند شد ولی بازم عب نداره:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?