یه روز نبودما، نه دایرکتی، نه کامنتی نه لایکی، نه رونوشتی، این چطور فرفریه آخه :| ضعیف کار میکنین:دی