من برم شام، فعلا خوشگل بمونید
چشم خوشگل تر هم میمونیم ‎· farahnaaz
من قول نمیدم ‎· دختر حوا
ما همیشه خوشگلییییییییییییییییم ‎· گیص فرفرون
بوديم هستيم خواهيم ماند ‎· Shiva
@arash قربوند ‎· SaeedTheGiraffe ?
@farahnaaz باتشکر ‎· SaeedTheGiraffe ?
@gilasi یه ذره مهربون تر هم بشین لدفن:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@alone0girl چرا؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
@gissferferoon آفرین آفرین:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@shiwa باتشکر:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من همیشه خوشگلم :دی ‎· arashferferi
:)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: مرگ ببند :/ ‎· arashferferi
بی عدب، میدم ساشول ادبت کنه، میشونمت بغلش میگم برو تو جاده :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?