بفرمایین چایی و ناپلئونی:دی پ.ن عکس از خودم نیست، کلی وقتم هست ناپلئونی نزدم ، هق هق
1443019719397116.jpg
اورين دست گلت درد نكنه ‎- shompi
دیگه گفتی گوشت قرمز نمیخوری مجبورم همین ناپلئونیو برات قربونی کنم دیگه :| :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اين كم نيس براي قربوني كردن براي من؟ ‎- shompi
جعبه ش اونوره :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?