بفرمایین چایی و ناپلئونی:دی پ.ن عکس از خودم نیست، کلی وقتم هست ناپلئونی نزدم ، هق هق
1443019719397116.jpg
اورين دست گلت درد نكنه ‎· shompi
دیگه گفتی گوشت قرمز نمیخوری مجبورم همین ناپلئونیو برات قربونی کنم دیگه :| :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اين كم نيس براي قربوني كردن براي من؟ ‎· shompi
جعبه ش اونوره :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?