انقده خوابای عجیب دیدم، خواب دیدم با رفیقم داشتیم فیلم میساختیم، بعد یه عده آدم راجع به فیلم ساختنشون حرف میزدن ما دوتایی اینارو مسخره میکردیم و عاقل اندر سفیه نگاشون میکردیم:دی
اون دوستمم دو سه سالیه ندیدمش ‎- SaeedTheGiraffe ?
نگاه جاهل اندر سفیه حتی :)) ‎- homeirav
یاد خواب دیشبم افتادم ایششششش ‎- shompi
@homeirav تو خواب که آدم عاقله :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@shompi تعریف کن خب ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: فقط ادشو یادمه دقیق یادم نیست تعریف کنم ‎- shompi