انقده خوابای عجیب دیدم، خواب دیدم با رفیقم داشتیم فیلم میساختیم، بعد یه عده آدم راجع به فیلم ساختنشون حرف میزدن ما دوتایی اینارو مسخره میکردیم و عاقل اندر سفیه نگاشون میکردیم:دی
اون دوستمم دو سه سالیه ندیدمش ‎· SaeedTheGiraffe ?
نگاه جاهل اندر سفیه حتی :)) ‎· homeirav
یاد خواب دیشبم افتادم ایششششش ‎· shompi
@homeirav تو خواب که آدم عاقله :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@shompi تعریف کن خب ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: فقط ادشو یادمه دقیق یادم نیست تعریف کنم ‎· shompi