دیروز آخرین امتحان این ترم بود، من نمیدونستم امتحان کی و کجا برگزار میشه، به دوستم مسج دادم که آقا امروز برنامه چیه، بهم گفت کجا بودی چرا امتحانو نیومدی:| گفتم اذیت نکن، باز ادامه داد، بعد پنج دقیقه گفت سرکارت گذاشتم :| بدیش اینه که واقعا نمیدونستم امتحان کیه و اگه آخرش جواب نمیداد از امتحان میموندم :|
شوخیای این مدلی هم دوس ندارم:دی ‎· 222888
من حدس میزدم داره شوخی میکنه، ولی امکانشم بود که جا مونده باشم باز :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
تو دیگه نوبری والله ‎· 222888
تو لیسانس در مجموع فکر کنم هفت هشتا امتحان رو خواب موندم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
خسته نباشی شما:)) ‎· 222888
خیلی ممنونم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?