امروز از صبح حالم بد بود نمیدونم چرا، تا الان بیدار موندم، برم بخوابم بلکه بهتر شم:دی فعلا شب و روز و مکان بخیر
برو بخواب ‎- Aliusha
امیدوارم زود خوب بشی ‎- میسی
@aliusha خوابیدم:دی، @alefebamdad خیلی ممنون، خوب شدم به نسبه، الان سرخوشم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?