خیلی از بزرگ شدن بدم میاد، یه زمانی به مسخره میگفتم که نباید بزرگ شم، الانم که درگیرشم هنوز، بازم میگم نباید بزرگ میشدم، زندگی قشنگی زیاد داره ولی قشنگ نیست. یه سری چیزا هست که هیچ چاره ای براشون نیست، چون دست خودم نیست، یه سری چیزارم نمیخوام درست کنم،
هربار که میام ازین جور حرفا بزنم، خودمو سانسور میکنم، چه زندگی واقعی چه زندگی مجازی، چون ازین حرف زدنه راه حلی در نمیاد، در پایان باید ادامه داد، انقدر که یا من تموم شم یا مشکل، بالاخره هم همه تموم شدنین، اینم یه بعد دیگه ی بزرگ شدنه، فقط باید ادامه داد. ‎· SaeedTheGiraffe ?
اگه حسش بود شعرش میکردم ولی شعرشم تکراری میشه بدم میاد. ‎· SaeedTheGiraffe ?