خب شماها رفتین سراغ استیج من برم پی کارم:دی
. ‎· سو:دی
فیدای مهم رو رزرو زرافه ای میکنم بقیه شون همه آزادن :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نچ نچ ‎· سو:دی
من هم نگاه نمی کنم ‎· بولوار نیوفسکی