خب شماها رفتین سراغ استیج من برم پی کارم:دی
. ‎- سو:دی
فیدای مهم رو رزرو زرافه ای میکنم بقیه شون همه آزادن :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نچ نچ ‎- سو:دی
من هم نگاه نمی کنم ‎- بولوار نیوفسکی