براتون بگم متوجه شدم دایرکت اینجا کار میکنه، اصن یه وضعی خرسندم:دی
قربونت :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
مبارکه :)) آ شیطون ‎- Mamad
مبارکه :))) مگه رفتم خونه ی بخت؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
عه کار افتاد؟:))) ‎- shompi
@saeedgreen: اونم بزودی :)) نذار از سنت بگذره مثل ما پیری ها :))) ‎- Mamad
شومپی آره :))) اصن یه وضعی ‎- SaeedTheGiraffe ?
ممد چه کاریه :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: عه..ایاشلا چرخش برات بچرخه:)) ‎- shompi
ایاشلا ایاشلا:دی @shompi ‎- SaeedTheGiraffe ?