براتون بگم متوجه شدم دایرکت اینجا کار میکنه، اصن یه وضعی خرسندم:دی
قربونت :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
مبارکه :)) آ شیطون ‎· Mamad
مبارکه :))) مگه رفتم خونه ی بخت؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
عه کار افتاد؟:))) ‎· shompi
@saeedgreen: اونم بزودی :)) نذار از سنت بگذره مثل ما پیری ها :))) ‎· Mamad
شومپی آره :))) اصن یه وضعی ‎· SaeedTheGiraffe ?
ممد چه کاریه :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: عه..ایاشلا چرخش برات بچرخه:)) ‎· shompi
ایاشلا ایاشلا:دی @shompi ‎· SaeedTheGiraffe ?